Research Paper Animal Testing

Research Paper Animal Testing-8
PERSPECTIVE: Killing ‘research’ animals is the norm, not the exception, within scientific laboratories.

PERSPECTIVE: Killing ‘research’ animals is the norm, not the exception, within scientific laboratories.

moreİnsan ve hayvanın birlikte yaşamı insanlık tarihi kadar eskidir.

Kâinatın bir parçası ve ekolojik dengenin önemli bir unsuru kabul edilen hayvanlardan insan, beslenme, giyinme ve hareket etme başta olmak üzere birçok alanda eskiden beri faydalanmaktadır.

more One of the touchstone principles in Australia's regulation of the use of animals for scientific and educational purposes is reduction, refinement and replacement (3Rs).

However, the use of animals for scientific and educational purposes is increasing in Australia, raising concerns about the effectiveness of the current regulatory framework in achieving the objectives of the 3Rs.

Though it seems that companion animals solve many of the ethical dilemmas caused by the use of laboratory animals, the use of companion animals presents its own set of ethical concerns.

Georgetown Essays That Worked - Research Paper Animal Testing

This paper contextualizes the use of companion animals in research.

Bu ilişki ağı günümüzde özellikle son iki yüzyılda tıp alanında insan sağlığıyla ilgili deneyleri de içine alacak şekilde genişlemiştir.

Bütün bu ilişkiler sırasında hayvanları her ne kadar ahlaki davranışları olan bir özne olarak görmesek de onları yapılanlardan etkilenen, acı duyan ve bizim menfaatlerimiz için yeri geldiğinde hayatını kaybeden, kendisine karşı ahlaki bir sorumluluğumuz bulunan canlı bir varlık olarak değerlendirmek zorundayız.

This article critically evaluates the current regulatory framework in Australia. However, 4 recommendations to improve the regulatory environment are proposed to bring Australia in line with international best practice.

Specifically, Australian regulation governing the use of animals for scientific or educational purposes could be improved through greater transparency, higher standards of competency, the development of a central regulatory authority, and greater incentives to encourage research and development into nonanimal alternatives.

SHOW COMMENTS

Comments Research Paper Animal Testing

The Latest from chelbiki.ru ©